Produkter

Find den strøm, der passer din husstand bedst...

Hos Samstrøm har vi to produkter REN SPOT og REN SPAR at vælge imellem. Herunder kan du komme tæt på hvert produkt og finde frem til det, der passer din husstand bedst. I formularen længere nede på siden kan du vælge dit produkt og tilmelde dig ved at sende formularen ind.

Vi anbefaler

REN Spot

Pris pr.kWh

121

øre (estimeret)
Eksklusiv afgifter og tariffer

Månedligt abonnement på kun 10 kr.

En variabel timepris, der følger dit forbrug + et tillæg på 6,12 øre pr. kWh

Vindstrøm, der bidrager til produktionen af grøn strøm

REN Spar

Pris pr.kWh

115

øre (estimeret)
Eksklusiv afgifter og tariffer

Månedligt abonnement på 36,25 kr. Anbefales kun ved et årligt forbrug på mere end 4.560 kWh.

En variabel timepris, der følger dit forbrug

Vindstrøm, der bidrager til produktionen af grøn strøm

Alle priser er inkl. moms.

Vi har taget det grønne valg for dig

REN SPOT og REN SPAR er med fuld afdækning af dit forbrug med vindmøllecertifikater. Vi kan tillade os at kalde det grøn strøm, fordi vi køber vindmøllecertifikater, der dækker alle vores kunders forbrug 100%.

I dag er det ikke muligt at levere strøm til forbrugernes stikkontakter udelukkende baseret på vedvarende energi. Al strøm bliver blandet sammen i elnettet, før det når ud til forbrugernes stikkontakter, men med vindmøllecertifikater sikrer vi, at du er med til at bidrage til den grønne omstilling. Netop derfor kan vi med god samvittighed mærke vores produkt med det grønne blad i mærkningsordningen for grøn strøm

Hvad betyder bladene?

Tilmeld dig i vores formular herunder...

Leverandørskifte

Feltet navn skal udfyldes!
Feltet Adresse skal udfyldes!
Feltet Adresse skal udfyldes!
Feltet By skal udfyldes!
Feltet E-mail skal udfyldes og skal være en gyldig E-mail adresse!
Feltet Telefon nr. skal udfyldes!

Leverings adresse.

Feltet Adresse skal udfyldes!
Feltet Post nr. skal udfyldes!
Feltet By skal udfyldes!

Vi vil herefter fremsende dig en aftalebekræftelse på dit produktvalg hos Samstrøm A/S.

Jeg giver samtykke til, at Samstrøm A/S må hente relevante oplysninger til brug for oprettelse af el-aftalen.


Eldeklaration

Deklarationen viser, hvilke energikilder, der er medregnet til dit elkøb samt de tilknyttede miljøpåvirkninger. Samstrøm køber vindmøllecertifikater, der dækker alle vores kunders forbrug 100% og derfor vil du også kunne se i deklarationen, at det kun er vind, der fremgår under energikilder anvendt til elfremstillingen for dit produkt.

Hent eldeklarationen her

En stærk sammenslutning...

Logo for Grindsted El- Varme- og Vandværk
Logo for Ikast værkerne
Logo for Tarm Elværk
Logo for Vildbjerg Tekniske Værker
Logo for Energi Hurup
Logo for Videbæk Energiforsyning
Logo for Hjerting El- og Vandforsyning
Logo for Sunds Elhandel

Aftaletekst - REN SPOT

Der er indgået aftale om levering af el mellem:

Samstrøm A/S
CVR-nr. 36054697
Europavej 2
7430 Ikast
(herefter ”Elleverandøren”)

og

Tilflytter(en/ne) på den indtastede tilflytningsadresse
(herefter ”Kunden”)

med start pr. den oplyste dato for tilflytning.

Det valgte elprodukt er: Samstrøm REN SPOT.

Produktets pris: Afregning til spotprisen på Nord Pool (variabel pris) med et tillæg på 6,125 øre/kWh.

Herudover køber Elleverandøren net- og systemydelser af Kundens Netselskab og Energinet og fakturerer Kunden for levering af elektricitet inklusive net- og systemydelser (transport), omkostninger til offentlige forpligtelser (PSO), elafgifter mv. i henhold til enhver tid gældende priser.

Abonnementspris: 10 kr. pr. måned pr. leveringsadresse

Aftalens ophør: Aftalen kan opsiges med dags varsel, og der er ingen bindingsperiode. Herudover har Kunden en lovbestemt fortrydelsesret, som kan anvendes 14 dage efter indgåelsen af nærværende aftale.

Leveringsbetingelser

De almindelige betingelser for Samstrøm A/S ved salg af produktet Samstrøm REN SPOT og Samstrøm REN SPAR (herefter ”Leveringsbetingelserne”) udgør en integreret del af aftalen. De til enhver tid gældende regler kan findes ved at klikke på linket her.

Elleverandøren forbeholder sig retten til at varsle ændringer i aftalens vilkår og Leveringsbetingelserne i overensstemmelse med gældende lovgivning, jf. Leveringsbetingelserne afsnit 13 (Ikrafttrædelse og ændringer). Alle ændringer til ugunst for Kunden skal adviseres individuelt med mindst 3 måneders forudgående varsel.

Oplysning om Elleverandørens til enhver tid gældende priser og gebyrer kan findes på hjemmesiden www.samstrom.dk/produkter/. Opmærksomheden henledes på, at Kunden tillige står i et aftaleforhold til sit lokale Netselskab i overensstemmelse med Netselskabets til enhver tid gældende Tilslutningsbestemmelser, jf. Leveringsbetingelsernes afsnit 2 (Forholdet mellem Kunden og Netselskabet).

Fakturering

Elleverandøren fakturerer privatkunder bagud pr kvartal på baggrund af kundens faktiske forbrug i kvartalet, og acontofakturerer for det kommende kvartal. Elleverandøren fakturerer erhvervskunder månedsvis bagud, på baggrund af kundens faktiske forbrug i perioden. En gang årligt laves en årsopgørelse.

Fortrydelsesret

Kunden kan træde tilbage fra aftalen i 14 dage fra aftalens indgåelse. Kunden skal inden udløbet af fortrydelsesfristen utvetydigt afgive en erklæring til Elleverandøren om, at Kunden ønsker at fortryde aftalen.

Kunden kan vælge at benytte standardformularen i forbrugeraftalelovens bilag 3. Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt.

Har Kunden anmodet Elleverandøren om leveringsstart inden udløbet af fortrydelsesretten, og vælger Kunden at udnytte retten til at fortryde aftalen, er Elleverandøren berettiget til at opkræve betaling for den elektricitet, der er leveret, inden aftalen blev bragt til ophør.

Fraflytning

Hvis Kunden flytter, fortsætter Aftalen på den nye adresse. Flytning skal derfor meddeles til Elleverandøren senest 14 dage før flyttedagen. Flytning til et andet netområde vil dog kunne indebære ændring af den samlede pris pr. kWh. Hvis aftalen af tekniske årsager ikke kan flyttes helt eller delvist, betragtes aftalen for opsagt af kunden.

Slutafregning

I tilfælde af Aftalens ophør er Elleverandøren forpligtet til at fremsende en slutafregning til Kunden inden 6 uger fra ophør

Du accepterer aftalen om levering af el samt Samstrøms almindelige betingelser for salg af el

Aftaletekst - REN SPAR

Der er indgået aftale om levering af el mellem:

Samstrøm A/S
CVR-nr. 36054697
Europavej 2
7430 Ikast
(herefter ”Elleverandøren”)

og

Tilflytter(en/ne) på den indtastede tilflytningsadresse
(herefter ”Kunden”)

med start pr. den oplyste dato for tilflytning.

Det valgte elprodukt er: Samstrøm REN SPAR

Produktets pris: Afregning til spotprisen på Nord Pool (variabel pris).

Herudover køber Elleverandøren net- og systemydelser af Kundens Netselskab og Energinet og fakturerer Kunden for levering af elektricitet inklusive net- og systemydelser (transport), omkostninger til offentlige forpligtelser (PSO), elafgifter mv. i henhold til enhver tid gældende priser.

Abonnementspris: 36,25 kr. pr. måned pr. leveringsadresse

Aftalens ophør: Aftalen kan opsiges med dags varsel, og der er ingen bindingsperiode. Herudover har Kunden en lovbestemt fortrydelsesret, som kan anvendes 14 dage efter indgåelsen af nærværende aftale.

Leveringsbetingelser

De almindelige betingelser for Samstrøm A/S ved salg af produktet Samstrøm REN SPOT og Samstrøm REN SPAR (herefter ”Leveringsbetingelserne”) udgør en integreret del af aftalen. De til enhver tid gældende regler kan findes ved at klikke på linket her.

Elleverandøren forbeholder sig retten til at varsle ændringer i aftalens vilkår og Leveringsbetingelserne i overensstemmelse med gældende lovgivning, jf. Leveringsbetingelserne afsnit 13 (Ikrafttrædelse og ændringer). Alle ændringer til ugunst for Kunden skal adviseres individuelt med mindst 3 måneders forudgående varsel.

Oplysning om Elleverandørens til enhver tid gældende priser og gebyrer kan findes på hjemmesiden www.samstrom.dk/produkter/.

Opmærksomheden henledes på, at Kunden tillige står i et aftaleforhold til sit lokale Netselskab i overensstemmelse med Netselskabets til enhver tid gældende Tilslutningsbestemmelser, jf. Leveringsbetingelsernes afsnit 2 (Forholdet mellem Kunden og Netselskabet).

Fakturering

Elleverandøren fakturerer privatkunder bagud pr kvartal på baggrund af kundens faktiske forbrug i kvartalet, og acontofakturerer for det kommende kvartal. Elleverandøren fakturerer erhvervskunder månedsvis bagud, på baggrund af kundens faktiske forbrug i perioden. En gang årligt laves en årsopgørelse.

Fortrydelsesret

Kunden kan træde tilbage fra aftalen i 14 dage fra aftalens indgåelse. Kunden skal inden udløbet af fortrydelsesfristen utvetydigt afgive en erklæring til Elleverandøren om, at Kunden ønsker at fortryde aftalen.

Kunden kan vælge at benytte standardformularen i forbrugeraftalelovens bilag 3. Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt.

Har Kunden anmodet Elleverandøren om leveringsstart inden udløbet af fortrydelsesretten, og vælger Kunden at udnytte retten til at fortryde aftalen, er Elleverandøren berettiget til at opkræve betaling for den elektricitet, der er leveret, inden aftalen blev bragt til ophør.

Fraflytning

Hvis Kunden flytter, fortsætter Aftalen på den nye adresse. Flytning skal derfor meddeles til Elleverandøren senest 14 dage før flyttedagen. Flytning til et andet netområde vil dog kunne indebære ændring af den samlede pris pr. kWh. Hvis aftalen af tekniske årsager ikke kan flyttes helt eller delvist, betragtes aftalen for opsagt af kunden.

Slutafregning

I tilfælde af Aftalens ophør er Elleverandøren forpligtet til at fremsende en slutafregning til Kunden inden 6 uger fra ophør.

Du accepterer aftalen om levering af el samt Samstrøms almindelige betingelser for salg af el