Grøn omstilling

Grøn omstilling

Fra den 1. maj 2018, har Samstrøm besluttet at satse på 100% vind energi. De nuværende produkter SAMSTRØM SPOT og SAMSTRØM SPAR ændrer navn til SAMSTRØM REN SPOT og SAMSTRØM REN SPAR.

Du vil naturligvis altid få strøm i stikkontakten, underordnet om det blæser eller ej. Det er Energinet.dk der sikrer at der altid er strøm i kablerne, og der er perioder hvor der ikke produceres vindmøllestrøm i Danmark. Den strøm der kommer ud af stikkontakten er nøjagtig den samme som du altid har fået, men Samstrøm køber vindmølle certifikater der altid matcher vores kunders forbrug 100% - vi er derfor med til at understøtte den grønne omstilling.

Det er ikke for at tjene flere penge at Samstrøm vil sælge 100% vindmøllestrøm, men fordi Samstrøms ejere alle har et ønske og en målsætning om, at værne om miljøet og undgå brugen af fossile brændstoffer så meget som muligt. Samstrøms priser ændres derfor som tidligere varslet i forbindelse med din årsopgørelse, kun med de faktisk øgede omkostninger der er forbundet med indkøbet af vindmølle certifikater.

  • For en standard ”beboer i en lejlighed”, koster det således mindre end 2 kr. ekstra om måneden set i forhold til kundernes nuværende pris. (forbrug på 2.000 kWh/år).
  • For en standard ”husstand (2 voksne og 2 børn) i et parcelhus” koster det mindre end 4 kr. om måneden set i forhold til kundernes nuværende pris (forbrug på 4.000 kWh/år).

For denne relativt lille merpris er du som Samstrøm kundemed til at gøre en betydelig forskel for miljøet.

 

En stærk sammenslutning...

Logo for Grindsted El- Varme- og Vandværk
Logo for Ikast værkerne
Logo for Tarm Elværk
Logo for Vildbjerg Tekniske Værker
Logo for Energi Hurup
Logo for Kibæk Elværk
Logo for Videbæk Energiforsyning
Logo for Hjerting El- og Vandforsyning
Logo for Sunds Elhandel